Кръг квадрат, 9 септември 2023 г.

В „Кръг квадрат“ Радослав Илиев, Тончо Краевски и Андрей Райчев отговарят на зрителски въпроси.