Вечерта на Иван Кулеков, 24 май 2022 г.

Във „Вечерта на Иван Кулеков“ по повод 24 май може да видите разговори с Ваня Йорданова, Мария Немска, Олег Луканов, Неда Грамадска, Росен Узунов и Ивета Стоянова от Основно прогресивно училище 1 в София. Те разказват за мисията на училището и учителите, които работят в него, за творческия процес на учене, за израстването на детето като личност, за общуването между хората, за смисъла и силата на думите и действията, за ролята на изкуството, родния език и фолклор в изграждането на човешки ценности и добродетели.