Вечерта на Иван Кулеков, 20 юли 2021 г.

Във „Вечерта на Иван Кулеков“ може да видите разговор с Патрик Смитьойс. Той разказва за избора си да живее в България, за потенциала на българите, за природния резерват „Шаварите“, за филмите и каузите, които защитава през последните 20 години. Гостът говори и за проблемите на държавата, свързани с корупцията, опазването на околната среда, замърсяването, масовото изсичане на горски масиви, както и за експлоатацията на природните и подземни богатства на страната от различни фирми и концесионери.