Студио Хъ, 26 декември 2019 г.

В „Студио Хъ“ от 26 декември гостуват Катя Илиева, Първан Симеонов и Петър Чолаков, които коментират основните вътрешнополитически и социални процеси в България през изтеклата година.