„Мис Левски Г“ – изпълнение на задачата „Куиз шоу“, 2 юли 2020 г.

Вижте първа част от изпълнението на петата задача „Куиз шоу“ в конкурса „Мис Левски Г“. Всяка една от участничките трябва да отговори на 3 въпроса. Те са с три степени на трудност и с 4 възможни отговора. За всеки въпрос участничката разполага с 1 минута за отговор. Въпросите са изтеглени от специален софтуер. За нито един верен отговор на трите въпроса – получената оценката ще бъде 2.00, за един верен отговор претендентката получава 3.00, за два верни отговора – оценката е 4.50, за три верни отговора – оценката е 6.00.

На 2 юли се представиха Дениз Хайрула, Натали Георгиева, Вероника Илиева, Дора Симеонова, Маша Сашева, Полина Алатинова, Гергана Кръстева и Виолета Кралева.

След края на първата част от изпълнението на задачата „Куиз шоу“, общото класиране за деня е следното:

1. Виолета Кралева – 6.00
1. Дениз Хайрула – 6.00
1. Дора Симеонова – 6.00
4. Гергана Кръстева – 4.50
4. Маша Сашева – 4.50
4. Натали Георгиева – 4.50
4. Полина Алатинова – 4.50
8. Вероника Илиева – 3.00