„Мис Левски Г“ – изпълнение на задачата „Куиз шоу“, 3 юли 2020 г.

Вижте втора част от изпълнението на петата задача „Куиз шоу“ в конкурса „Мис Левски Г“. Всяка една от участничките трябва да отговори на 3 въпроса. Те са с три степени на трудност и с 4 възможни отговора. За всеки въпрос участничката разполага с 1 минута за отговор. Въпросите са изтеглени от специален софтуер. За нито един верен отговор на трите въпроса – получената оценката ще бъде 2.00, за един верен отговор претендентката получава 3.00, за два верни отговора – оценката е 4.50, за три верни отговора – оценката е 6.00.

На 3 юли се представиха Жени Рашева, Габриела Славчева, Радостина Михайлова, Радина Ночева, Габриела Петрова, Анита Дамянова и Ева Добрева.

След края на втората част от изпълнението на задачата „Куиз шоу“, класирането за деня е следното:

1. Ева Добрева – 6.00
2. Анита Дамянова – 4.50
2. Радина Ночева – 4.50
2. Габриела Петрова – 4.50
2. Жени Рашева – 4.50
6. Радостина Михайлова – 3.00
6. Габриела Славчева – 3.00

След края на всички изпълнения в задачата, класирането от двата дни е:

1. Виолета Кралева – 6.00
1. Дениз Хайрула – 6.00
1. Дора Симеонова – 6.00
1. Ева Добрева – 6.00
5. Анита Дамянова – 4.50
5. Натали Георгиева – 4.50
5. Полина Алатинова – 4.50
5. Радина Ночева – 4.50
5. Габриела Петрова – 4.50
5. Гергана Кръстева – 4.50
5. Жени Рашева – 4.50
5. Маша Сашева – 4.50
13. Вероника Илиева – 3.00
13. Радостина Михайлова – 3.00
13. Габриела Славчева – 3.00

Временното класиране в конкурса „Мис Левски Г“ до този момент е следното:

1. Дора Симеонова – 5.43
2. Дениз Хайрула – 5.27
3. Жени Рашева – 5.15
4. Виолета Кралева – 5.05
5. Радостина Михайлова – 5.02
6. Гергана Кръстева – 4.98
7. Ева Добрева – 4.92
8. Маша Сашева – 4.90
8. Габриела Славчева – 4.90
8. Натали Георгиева – 4.90
11. Радина Ночева – 4.83
12. Полина Алатинова – 4.81
13. Габриела Петрова – 4.71
14. Анита Дамянова – 4.69
15. Вероника Илиева – 4.43

Водещите Лилия Стефанова и Борис Солтарийски обявиха новата шеста задача, която се нарича „Баница“.