Search
Close this search box.

Hashove – 1996

1. Boyat nastana
2. Taysan kyuchek
3. Ne sam izbyagal
4. Lyubov na prah
5. Revolyutsiya v glavata
6. Panta rey
7. Prispivna
8. Vyatar echi, Balkan stene
9. Kombaynero-inteligentska
10. Kriminale
11. Samba za dvama
12. More sokol pie
13. Kade si vyarna ti, lyubov narodna