Ку-ку бенд – „Петко льо, капитанине“

Видеото е част от концерта „Къде си вярна, ти, любов народна“.